کانون ارزیابی و توسعه

کانون ارزیابی و توسعه ابزاری کارآمد برای شناسایی افراد مستعد، نقاط قوت و ضعف حوزه شغلی نیروی انسانی است. در این دوره که ابزارهای مختلف ارزیابی مبتنی بر شایستگی‌های عمومی و اختصاصی طراحی و اجرا شده، در جستجوی شناسایی نیروهای مستعد، دستیابی به شناخت بهتر از همکاران و برنامه‌ریزی در جهت توانمندسازی و توسعه ایشان است.

مک‌تپ تاکنون 6 دوره کانون ارزیابی برای شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنعتی ویسپار برگزار کرده است. سفارش خدمات با شماره 42407000-021 داخلی 486 تماس بگیرید.

ثبت نام کنید

فرم را کامل کنید و با ما همراه باشید.

preloader