کارگاه آموزشی

در راستای آموزش و ارتقای مهارت‌های مورد نیاز تیم‌های استارتاپی، مک‌تپ اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی متنوعی کرده است.

 

preloader