بازدید شبکه تبادل فناوری نانو از مک‌تپ

 

جلسه بازدید شبکه تبادل فناوری نانو از مک‌تپ یکشنبه 23ام خردادماه برگزار شد. در این جلسه شرایط همکاری مک‌تپ با شبکه تبادل فناوری نانو به‌عنوان کارگزار رسمی این شبکه بررسی شد.