طرح کشت و تولید جلبک جهت مصارف خوراکی و دارویی

طرح کشت و تولید جلبک و استخراج اسپیرولینا از آن برای مصارف مختلف خوراکی و دارویی، توسط یکی از تیم‌های حاضر در نخستین دوره مکتپ پیگیری می‌شود. بخش عمده‌ای از مصرف این محصول در ایران وارداتی بوده و از این رو تولید داخلی آن منجر به کاهش خروج ارز از کشور خواهد شد. این طرح پس از چند مرحله ارزیابی، مورد تائید اولیه قرار گرفته و  هم اکنون با همکاری بانک جلبک ایران، در مرحله مذاکرات سرمایه‌گذاری قرار دارد. امیدواریم به زودی شاهد به ثمر رسیدن این طرح و شروع تولید آن باشیم.