مهام، اولین خروجی مک‌تپ در مسیر اجرا

مهام نام یکی از طرح‌هایی است که در راستای توسعه کسب‌وکار گروه صنعتی، مورد پذیرش و سرمایه‌گذاری قرار گرفت. این شرکت که با نام پایا توسعه مهام آریا ثبت شده است، تولیدکننده ابزارآلات صنعتی خواهد بود و هم اکنون تجهیزات خط تولید آن خریداری شده و امید است به زودی تولید را آغاز کند. این طرح نخستین سرمایه‌گذاری مجموعه پس از شکل‌گیری مک‌تپ و در راستای کمک به راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید است. امیدواریم بتوانیم تعداد اینگونه طرح‌ها را روز به روز بیشتر کنیم و شاهد موفقیت جوانان کشورمان در امر تولید و کمک به اقتصاد کشور باشیم.