برگزاری دومین دوره شتابدهی مک‌تپ

دومین دوره شتابدهی مک‌تپ، پاییز و زمستان امسال برگزار می‌شود. جذب و گزینش تیم‌ها برای این دوره در آبان انجام می‌گیرد و دوره در آذرماه آغاز خواهد شد. این دوره برای چهار ماه برنامه‌ریزی شده است، اما بسته به نیاز تیم‌های حاضر قابل تمدید است.

بررسی اولیه طرح‌های رسیده پس از اتمام دوره ثبت‌نام انجام می‌شود و تیم‌های برگزیده برای آشنایی بیشتر به مصاحبه دعوت خواهند شد. تیم‌هایی که بر اساس شاخص‌های زیر در فرآیند ارزیابی مورد تائید قرار گیرند، به دوره شتابدهی وارد می‌شوند.

  • ترکیب تخصصی اعضای تیم
  • هماهنگی و هم‌نوایی اعضای تیم
  • جذابیت اقتصادی طرح
  • مدل کسب‌وکار (ارزش پیشنهادی، مدل درآمدی و...)
  • میزان تناسب طرح با اولویت‌های مک‌تپ

در این دوره صرفا تیم‌هایی پذیرش می‌شوند که دارای نمونه اولیه، یا حداقل طرح کسب‌وکار (business plan) و مطالعات امکان‌سنجی (fisibility study) کامل باشند.

برای اطلاع از خدماتی که در دوره شتابدهی به تیم‌ها ارائه می‌شود، صفحه برنامه شتابدهی را ببینید.